Cách Thứ Nhất:

Khi bạn có nhu cầu muốn đăng tin, vui lòng gửi cho chúng tôi qua email nhadateakar@gmail.com những thông tin sau:

1. Thông tin cá nhân
1.1. Họ tên:

1.2. Số điện thoại:
 
1.3. Địa chỉ (nếu có):

2. Thông tin về bất động sản 

2.1. Tên bất động sản:
 
2.2. Mô tả ngắn về bất động sản (tốt nhất khoảng 155 ký tự):
 
2.3. Nội dung chi tiết về bất động sản:

3. Gửi hình ảnh của bất động sản: đính kèm file khi gửi email (có thể gửi đính kèm từ 3-5 ảnh)

 

Cách Thứ Hai:

Nếu quý khách muốn gửi thông tin nhà đất cần đăng qua tin nhắn Facebook thì vui lòng like Fanpage của chúng tôi, sau đó gửi nội dung và hình ảnh của bất động sản cần đăng qua mục nhắn tin trên Fanpage: https://www.facebook.com/bandateakar/

 

 

Lưu ý chung: 

- Thông tin càng rõ ràng, chi tiết và chính xác thì hiệu quả càng cao

- Hình ảnh khoảng 3-5 bức, tốt nhất là 01 bức chụp màn hình vị trí nhà đất, 01 bức chụp mặt trong bìa đỏ và 01 bức là ảnh thực tế của nhà đất

- Ảnh nhà đất gửi nên chụp ngang, đừng nên chụp dọc vì khi đăng lên dễ bị khuyết hình

- Nhà đất không thuộc địa phận huyện Ea Kar sẽ không được đăng lên

- Thông tin nhà đất thiếu độ tin cậy sẽ không được đăng lên

- Nhà đất quá ít thông tin sẽ không được đăng lên

 

   Xin chân thành cám ơn!